İzmir’e ikinci “çevre yolu” geliyor… İşte güzergahı!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde İzmir’e kazandıracaklarını açıkladığı ikinci çevre yolu için Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı harekete geçti.


İzmir’e ikinci “çevre yolu” geliyor… İşte güzergahı!

ÖNCÜŞEHİR - Karayolları Genel Müdürlüğü Kuzey-Doğu Çevre otoyolu İzmir’e kazandırmak için başlatılacak proje; Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Kemalpaşa, Buca’daki; Gazi, Atatürk, Cumhuriyet, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Sancaklı,. Doğançay, Laka, Atatürk, İnönü, Erzene, Çiçekli, Evka-3, Naldöken, Yakaköy, Kavaklıdere, Yeşilçam, Kemalpaşa, Gürpınar, Egemenlik, Gökdere, Kızılüzüm, 29 Ekim Mahalleri’nden geçecek. 

ÇED süreci resmen başlayan proje askıya çıkarken 15 Nisan’da halkın katılımı ile bir toplantı düzenlenecek. Projenin teknik olmayan özelliklerinde şu görüşlere yer verildi:

“Mevcut İzmir Çevre Yolu’nda her iki istikamette, özellikle pik saatlerde, trafik hizmet kalitesi düşmekte, hatta bazı noktalarda durma noktasına gelmektedir. Planlanan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu’nun birinci önceliği mevcut çevre yolu üzerindeki trafiğe alternatif bir cazibe yaratmasıdır. Yapılan planlama çalışmalarda hattın yerleşim yerlerine ait imar sınırlarına girmeyecek kadar şehrin dışından, ancak yerel trafik tarafından tercih edilmeme sebebi olacak kadar da şehre yakın olmasına dikkat edilmiştir. Bu sayede Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak ve Buca ilçeleri arası bağlantıyı sağlayan mevcut çevre yolu üzerindeki trafik yükü azaltılarak maksimum fayda sağlanacağı ön görülerek güzergah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde hem imalat maliyetlerinin düşürülmesi hem de mevcut trafik içerisinden belli bir kesiminin çekilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle yerleşimlere optimum mesafede bir çalışma yapılmasına özen gösterilerek mühendislik açısından en istenen sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Hattın belirlenmesinde dikkat edilen ikinci faktör ise kavşak lokasyonlarının uygunluğudur!

41 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

“Proje hattı, çevre yolu olarak İzmir’i transit geçecek trafiğin şehir trafiğini etkilememesi amacına hizmet etmesinin yanı sıra ilçeler arası ulaşımı sağlaması bakımından da önemlidir. Bu maksatla her bir yerleşimin en kolay ve mümkün olan en yakın mesafeden proje bağlantısının olması, yolun kullanışlılığını artıran bir etmen olacaktır. Bu nedenle ilçe bağlantılarını sağlamak amacıyla yaklaşık 41 km uzunluğundaki güzergâh üzerinde, dört adedi otoyol-otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplamda 11 adet kavşak planlanmıştır. Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılmakta, Menemen ve Çiğli’nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelmektedir. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka’nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçmektedir. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi’ni ve Manisa Yolu’nu keserek Bornova’nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşmakta ve İzmir-Ankara Devlet Yolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu ile kesişmektedir”

PROJE SÜRESİ 4 YIL

“Bu noktadan itibaren sanayi sitelerinin doğusundaki dağlık kesimi kullanarak güney istikametinde ilerleyen güzergâh, proje sonunda mevcut Buca Kavşağına bağlanarak sona ermektedir. İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi için gerçekleştirilen etüt mühendislik çalışmaları neticesinde proje hattı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılarak başlamakta (Km:0+000) olup mevcut Buca Kavşağına bağlanarak son (Km:40+823) bulmaktadır. Proje güzergahı toplam uzunluğu yaklaşık 40,823 kilometre olup 3 şerit gidiş – 3 şerit geliş olacak şekilde (2 x 3) ve platform genişliği toplam 37,5 metre olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızı otoyol standardı olarak 120 km/saat olarak belirlenmiştir. Proje hızı tüm güzergâh boyunca hem yatay hem de düşey olarak korunarak projelendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu otoyol projesinin, ÇED süreci ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip 4 yıllık inşaat sürecinin ardından işletmeye alınması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında personelin ihtiyaçlarını karşılamak için şantiye alanı kurulacaktır”

150 KİŞİ ÇALIŞACAK

Kurulması planlanan şantiye yerinin seçiminde, gerekli alt ve üstyapı (kanalizasyon, elektrik, vb.) sisteminin kurulabileceği ve hattın her noktasından ulaşılabilecek merkezi bir yer olmasına dikkat edilecektir. Proje kapsamında kurulması planlanan şantiye tesisinin yeri inşaat aşamasında yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup belirlenecek alanlar için gerekli izinler alınacaktır. Projenin inşaat aşamasında toplam 150 personelin istidam edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 2 adet şantiye sahası kurulması öngörülmekte olup her bir şantiye sahasında 75 personel bulunacaktır. Kurulacak şantiye yerleri belirli olmamakla birlikte faaliyetin inşaat aşması öncesinde yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve gerekli izinler alınacaktır. Proje kapsamında topoğrafik özelliklere bağlı olarak zeminde yarma ve dolgu işlemleri gerçekleştirilecektir. Kazı sonrasında çıkarılan malzemeler, teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli değerlendirme yapılarak, dolguda kullanımı uygun olanlar dolgu çalışmalarında kullanılacaktır. Dolguda kullanımı uygun olmayan kazılar kazı fazlası yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek malzeme stok sahalarında ya da ilgili belediyelerden gerekli izinler alındıktan sonra, belediyelere ait döküm sahalarına götürülerek depolama yapılacaktı.”