• Sağlık çalışanlarının için rehber yayımlandı
    Sağlık çalışanlarının için rehber yayımlandı

    "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı" kapsamında hazırlanan "Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi", hastanelerde alınması gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının güvenliğine ilişkin kanuni hakları içeriyor.