‘Emlak Konutları’ planlara itiraz etmişti: İmar Komisyonu...

‘Emlak Konutları’ planlara itiraz etmişti: İmar Komisyonu kararını verdi!

Karşıyaka Belediyesi İmar Komisyonu, 'Atakent Emlak Konutları' planlarına askı sürecinde gerçekleştirilen itirazları değerlendirdi. Komisyon, 'hak kaybı olmadığı' gerekçesi ile itirazları oy çokluğu ile reddetme kararı aldı.

11 Mayıs 2021 - 09:53
Reklam

ÖNCÜŞEHİR - Karşıyaka'da, Atakent Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları tartışmalara neden olmuştu. Konuyu ‘Emlak Konutları Platformu’ CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar iletmişti.

Karşıyaka Belediyesi'nin planları askıya çıkarması sonrası platform üyeleri söz konusu planlara itiraz etmişti.

Askı sürecinin bitmesi sonrası İmar Komisyonu verilen itirazları değerlendirdi. İtirazlar '1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı' gerekçesi ile oy çokluğu ile reddedildi.


Meclis gündeminde yer alan maddelerde ise konu şu şekilde bildirildi:

"Askı Süresi içerisinde 9395 ada, 2 parselin 20 maliki tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"Askı Süresi içerisinde tapunun 9395 ada 2 parsel, 9529 ada 2 parsel ile 9275 ada 2 parselde matbu olmak üzere toplam 3 adet dilekçe ile yapılan itirazlar ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde 4 göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"Askı Süresi içerisinde 9395 ada 2 parselin malik vekili tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazın reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"Askı Süresi içerisinde 9444 ada 3 parsele ilişkin matbu 9 adet dilekçeyle yapılan itirazlar ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"Askı Süresi içerisinde kısmen farklı matbu ve mükerrer 84 adet dilekçe ve benzer mahiyette elektronik ortamda iletilen başvurular doğrultusundaki itirazlar ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir 5 Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"Askı Süresi içerisinde yürürlükteki imar planında 12 kat olarak belirlenen 9436 ada, 1 parselde yer alan bağımsız bölümlerin birkaçına ilişkin matbu 6 adet dilekçeyle yapılan itirazlar ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, itiraza konu 5 kat talebinin sehven yapılmış olabileceği düşünüldüğünden değerlendirmeye alınmamış, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oyçokluğuyla kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu."

"9444 ada, 1 parselde yer alan bağımsız bölüm maliki tarafından yapılan itiraz ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oybirliğiyle kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu"

"Askı Süresi içerisinde Emlak Bankası 2. Etap Konutlarında yer alan bağımsız birim malikleri tarafından oluşturulan matbu 21 adet dilekçeyle iletilen itirazlar ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan incelemede; Atakent 2. Etap Konutları olarak belirlenen konutların Emlak Kredi Bankası A.O. İzmir Bostanlı Konutları Sitesi Kısmi İmar Planı; İzmir Belediye Meclisinin 14.03.1979 tarih ve 11-752/26 sayılı kararı ile onaylandığı ve son halini aldığı, yapılaşmaların bu etüde göre tamamlandığı, 1984 yılında ise nizam ve kat yüksekliğinin belirlendiği tespit edilmiş; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarihli ve 05.1184 sayılı kararı ile değişiklikle onanan plan notu ilavesi ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre imar haklarının korunduğu, yürürlükte olan İzmir Şehri Plan Notlarının 14. maddesinde hüküm altına alınan “Uygulamada imar adası içindeki tescilli parselasyon planlarında belirlenen kitle nizamına uyulacaktır.” şeklindeki plan notu ile 1979 yılında belirlenen kitle ölçülerine göre herhangi bir hak kaybı olmadığı, ayrıca hem Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanan şekil ve şartlar yönüyle, hem de Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi doğrultusunda itirazların reddinin oybirliğiyle kabulü hakkında İmar Komisyonu Raporu"

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
İzmir’de 15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi...
İzmir’de park kavgası: 1’i ağır, 2 yaralı
İzmir’de park kavgası: 1’i ağır, 2 yaralı