Etkinlik Sektörünün 13 Meslek Örgütünden Ortak Açıklama

Etkinlik Sektörünün 13 Meslek Örgütünden Ortak Açıklama

Etkinlik sektörünün 13 meslek örgütü bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yayınladı.

24 Mayıs 2021 - 11:23

Faaliyet alanları 15 aydır kapalı olan etkinlik sektörünün 1 Haziran’da açılmaya hazır olduğunu belirten sektör temsilcileri, açılma tarihi ve çalışma koşullarını belirleyecek genelgenin en kısa zamanda açıklanmasını ve belirsizliğin yarattığı sorunların bir an önce giderilmesini talep ettiler.

Sektör temsilcileri, yaptıkları çağrının 1 milyondan fazla sektör çalışanını aileleri ile birlikte değerlendirildiğimizde 4 milyon civarında vatandaşımızı, etkinlik sahipleri bakımından değerlendirildiğimizde ise bu yıl evlenmesi beklenen 600 bine yakın çiftimizi ilgilendirdiğini hatırlatarak yapılacak açıklamanın sadece sektör firmalarının değil tüm toplumun ihtiyacı ve ortak beklentisi olduğunu ifade ettiler. 

Hazırlık süreçleri gerektiren düğün ve davet organizasyonlarının geç kalacak bir açıklama sonrasında yapılamaz hale geleceğini belirten sektör temsilcileri, düğün salonları başta olmak üzere on binlerce etkinlik firması ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanına vakit kaybetmeden müjdeli haberin duyurulmasını ve sektörün kaygıdan kurtarılmasını istediler. 

MESLEK ODALARINDAN;  İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası, SENDİKALARDAN; Albümcüler Kameramanlar Fotoğrafçılar İşveren Sendikası , Düğün Ekipmanları Üreticileri İşverenleri Sendikası, Düğün Giyim Sektörü İşveren Sendikası, Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, FKS İşveren Sendikası,  Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası, FEDERASYONLARDAN;  Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu ile Kurulmakta olan Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonuna bağlı Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu, Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu, Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu, Düğün Sektörü İşletmecileri Federasyonu tarafından yayınlanan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Biz,  etkinlik sektörünün 13 meslek örgütü olarak,  kademeli normalleşme sürecine ilişkin ortak görüşlerimizi,  beklentilerimizi ve çözüm önerilerimizi devletimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

Düğün, organizasyon ve etkinlik sektörü 15 aydır faaliyet gösterememektedir. Düğün salonları başta olmak üzere on binlerce etkinlik firması ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanına vakit kaybetmeden müjdeli haberin duyurulmasını ve etkinlik sektörünün 1 Haziran tarihinde, turizm ve yiyecek-içecek sektörleriyle aynı anda açılmasını temenni ediyoruz.

Sektörümüzün diğer önemli beklentisi ise, genelgenin gecikmeksizin açıklanmasıdır. Sektörümüzü diğer sektörlerden ayıran en önemli fark, düğünler başta olmak üzere tüm etkinliklerinbelirli bir hazırlık süreci gerektirmesidir. Beklenen açıklamanın ve ilgili genelgenin gecikmesi durumunda mağduriyet devam edecek, düğünler ve diğer etkinlikler bir yıl daha yapılamaz hale gelecektir. 

“Sektör çalışanlarını aileleri ile birlikte değerlendirdiğimizde 4 milyon civarında vatandaşımızı, etkinlik sahipleri bakımından değerlendirdiğimizde ise bu yıl evlenmesi beklenen 600 bine yakın çiftimizi ilgilendiren açıklama, sadece sektör firmalarımızın değil tüm toplumumuzun ortak ihtiyacı veortak beklentisidir. Dolayısı ile düğün ve etkinlik sektörü ile ilgili açıklanacak genelgenin, tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.”

“Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle etkinlik sektörü için de ışık görünmüş ancak açılış tarihinin hala açıklanmamış olması nedeniyle Haziran ayı için yapılan rezervasyonlar iptal edilmeye başlamıştır. Davet ve etkinlik sektörü iki yıl öncesinden başlayan ve aylar önce tamamlanan rezervasyonlar ile çalışmaktadır. Yaşanan belirsizlik aldığımız rezervasyonların kaybedilmesine neden olurken yeni rezervasyonların yapılmasının önünde de engel teşkil etmektedir. İş kayıplarının yanı sıra iptaller nedeniyle firmalarımız ve etkinlik sahipleri arasında bu yıl da hukuksal itilaflar ve kaparo sorunları yaşanmaya başlayacaktır. Geçen yılı kaybeden sektörümüz bir yıl daha kaybetme riski ile karşı karşıyadır.”

Bilindiği gibi etkinlik sektörü 16 Mart 2020’de kapanmış ve geçtiğimiz Temmuz, Ağustos aylarında sadece 55 gün faaliyet gösterebilmiştir. Bu nedenle etkinliklerin yapılmadığı dönemde 60 binleri geçen vaka sayılarında düğünlerin ve etkinliklerin hiçbir payı yoktur. Son dokuz ayda virüsün yayılmasına neden olan tüm alanlar faaliyete başlatılırken bu tabloda payı olmayan düğün, davet ve etkinliklerin bekletilmesi yüksek sezonu 15 Mayıs- 15 Ekim arası olan sektörümüzün sonunu getirecektir.”

“Turizm işletmelerinde, restoran ve kafelerde sağlanabilen güvenlik,  ek önlemler ile denetimli etkinlik mekanlarında da sağlanabilir. Üstelik düğün ve davetlerde yaşanan risk, yıllık katılım süresinin azlığı ve filyasyonimkanıbakımından daha düşüktür.”

“HES kodu ve maske ile giriş yapılacak denetimli mekanlarda gerçekleştirilecek düğün ve davetlere katılan misafirler bellidir ve filyasyontakibi mümkündür. Düğünlerle ilgili risk, kontrolsüz köy ve sokak düğünleri için geçerlidir. Geçen yıl yaşanan tecrübelerin ışığında bu yıl sokak ve köy düğünlerine kesinlikle izin verilmemesinibekliyor ve etkinliklerin sadece denetimli mekanlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz “

“Ayrıca, insanların yıl içinde düğün ve davetlere katılım sayısı dikkate alındığında etkinliklerde geçirilen toplam süre diğer riskli alanlarda geçirilen toplam riskli süre ile karşılaştırılamayacak kadar azdır. Bir insan,  bir yılda ortalama iki - üç düğüne ya da kurumsal davete katılır. Davetlerde geçirilenyıllık toplam sürenin ortalaması, altı ile dokuz saat arasındadır ve bu yıllık toplam süre, toplu taşıma, AVM, Pazar yeri, kafe, restoran ve diğer kalabalık alanlarda geçirilen haftalık toplam sürenin çok çok altındadır.”

“Etkinlik sektörü, devletine ve toplum sağlığına gösterdiği saygı ile korona virüs ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve pandemide toplam 13 ay çalışmamıştır. Düğün ve davetlerin hiç yapılmadığı dönemde 60 binleri aşan vaka sayıları dikkate alındığında da sadece etkinlik sektörünü kapalı tutarak salgının önlenemeyeceği herkes tarafından görülmüştür. Sektör temsilcilerimizin en büyük beklentilerinden biri salgın ile mücadelede en etkili önlem olan aşılama çalışmalarının hızlanması ve toplumumuzun tüm alanlarıyla kalıcı refaha kavuşmasıdır.” 

“Pandemi sürecinde toplumda düğünlerin ve etkinliklerin gerekliliği hakkında yanlış bir düşünce oluşmuş ve etkinlikler sadece bir kutlama ya da eğlence olarak değerlendirilmiştir.  Ancak etkinlikler,sadece kutlama ya da eğlenceden ibaret değildir. 50’ye yakın meslek grubuna doğrudan iş sağlayan etkinlik sektörü 1 milyondan fazla etkinlik çalışanı ile devasa bir sektördür. Pandemidöneminde etkinliklerin yapılamamasından dolayı 1 buçuk milyona yakın etkinlik çalışanı 15 aydır işsiz kalmıştır ve ailelerinin geçimini sağlayamamaktadır. “

 Etkinlik Sektörünün Ekonomideki Payı

“Etkinlik sektörü, özel etkinlikler başlığında toplayabileceğimiz düğünler ve diğer özel davet organizasyonları ile kurumsal etkinlikler başlığında toplayabileceğimiz kongre, toplantı ve fuar organizasyonlarıyla yıllardır ülke ekonomimize artı değer katmaktadır.”

Düğün ve Diğer Özel Davet Etkinlikleri bakımından değerlendirdiğimizde;

“TÜİK verilerine göre 2019 yılında ülkemizde yaklaşık 550.000 çift evlenmiş olup 2020 yılında yapılamayan düğünler eklendiğinde 2021 yılı içerisinde yaklaşık 600.000 çiftin evlenmesi beklenmektedir. Düğün sektörünün, kız isteme merasiminden başlayarak aile birliğinin ve yuvanın kurulması ile sonlanan süreç içindeki tüm harcamalar dikkate alındığında yıllık ortalama 90 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilmektedir.  Evlilik kutlaması olan düğünlerin dışında kalan sünnet, doğum günü, evlilik yıldönümü ve diğer özel etkinlikler bu ekonomik hacme dahil değildir.”

Kongre, Toplantı Ve Fuar Etkinlikleri bakımından değerlendirdiğimizde; 

“M.I.C.E  sektörü olarak adlandırılan kurumsal etkinlik sektörü,  150 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye ise dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır. Yılda 70 binden fazla organizasyonun gerçekleştirildiği toplam 8 milyar dolara yakın aktif büyüklüğü olan kurumsal etkinlik sektörü, 50'den fazla sektör ile ticari ilişki içerisindedir.”

Etkinlik sektörünün 15 aydır kaybettiği ekonomik değer, ülkemizin kaybıdır. 1 Haziran’dan itibaren sektörümüzün faaliyete geçmesi 4 milyondan fazla insanımıza nefes aldıracak ve düğünlerin başlaması ile kaybolmaya başlayan örf, adet ve geleneklerimiz yaşamaya devam edecektir. “

BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN MESLEK ÖRGÜTLERİ

Meslek Odaları


İSTDO / İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası - Adem SÖNMEZ
Sendikalar
ALKAFOSEN / Albümcüler Kameramanlar Fotoğrafçılar İşveren Sendikası – Barış ÖNDER
DÜEKSEN / Düğün Ekipmanları Üreticileri İşverenleri Sendikası – Mahir PALA
DÜĞÜN GİYİM SEN / Düğün Giyim Sektörü İşveren Sendikası - Erol KORKMAZ
DÜSOİŞ / Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası – Barış AY
ETKİNLİK-SEN / Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası – Ali Koray ÖZANDAÇ
FKS İVEREN SENDİKASI – Cengiz ÖZGÜR
Federasyonlar ve Konfederasyonlar 
ADEF / Anadolu Davet ve Etkinlik Federasyonu - Murat KÖKSAL
DÜSİFED / Düğün Sektörü İşletmecileri Federasyonu - Cabbar GÜLER
EDEF / Ege Davet ve Etkinlik Federasyonu - Şükrü KÖKEN
TEFED / Tüm Etkinlik Sektörü Federasyonu - Erol YILDIRIM
TESKON / Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonuna - Erol YILDIRIM
TÜDİFED / Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu - ( Adem SÖNMEZ )

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yücel’den Nasır’a gönderme: Bunlar reklam kokan hareketler!
Yücel’den Nasır’a gönderme: Bunlar reklam kokan hareketler!