Menemen Meclisinde flaş gelişme! Kura gündemden çıkarıldı

Menemen Meclisinde flaş gelişme! Kura gündemden çıkarıldı

Menemen Belediyesi Meclis Toplantısı'nda bugün yapılması beklenen başkan vekilliği kura seçimi, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin seçim maddesinin gündeme alınmaması yönünde verdiği önergenin oy çokluğuyla kabul edilmesi nedeniyle yapılamadı. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

07 Ocak 2021 - 18:24 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 - 18:32

Toplantıda, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre; meclis gündeminin sırasında değişiklik yapma hakkına sahip olunduğu vurgulanarak, gündemin 4. maddesinin 3. maddesinin önüne alınması hakkında önerge verildi. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısında CHP-İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı cephesi, mahkemenin henüz nihai kararı vermediği, kura seçiminin gündemden çıkarılması yönünde ikinci bir önerge de sunuldu. Bu önerge de oy çokluğuyla kabul edildi.

Menemen Belediyesi CHP Meclis Üyesi Deniz Karakurt ve diğer CHP'li meclis üyelerinin verdiği önergede, şu görüşler dile getirildi: “5393 sayılı kanunun 45'inci maddesine göre valiliğin yetkisi sadece toplantıya çağırmakla sınırlı. Valilik ya da herhangi bir idari kurumun belediyeye talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Başkan vekilliği seçiminde yapılan kuranın uygun olmadığı gerekçesiyle açılan davada kuranın yürütmesinin durdurulması kararının nasıl uygulanacağı hakkında 2 ayrı üniversiteden alınan bilimsel raporlarda açılan dava redde mahkumdur.  Yönetmelikte kuranın torbada yapılacağı belirtilse de kuranın çeken kişinin etiketlenmemesi ve hile ve şaibeden uzak gerçekleştirilmesi içindir. Kura işlemiyle ilgili hile ve şaibe iddiası ve bu yönde bir tespit yok. Kuranın sekli ve yöntemi tarafların mutabakatıyla yapılmıştır. Yürütmeyi durdurma kararının tek gerekçesi kuranın torba yerine cam fanustan çekilmesidir. Mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararının nasıl uygulanacağına dair karar verme yetkisi belediyededir. Seçim bir bütün olduğundan belediye başkan seçiminin bölünmesi olamaz. Kamu hizmetinin devamını kesintiye uğratacak bir durum yok. İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'nin dosyasında henüz nihai karar verilmemesi nedeniyle kura çekiminin gündemden çıkarılmasını ve oylanmasını istiyoruz.”

ALİ YILMAZ: KURA ÇEKİMİNİN TEKRAR YAPILMAMASINI TALEP EDİYORUZ

Önergelerin okunmasının ve oylanmasının ardından söz alan CHP Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, sürecin nasıl başladığını anlattı, ardından Valiliğin müdahalesinin haksız ve yanlış olduğunu savundu. Önergelerinin nedenini anlatan CHP'li Grup Başkan Vekili Ali Yılmaz, “Sayın valimiz dava sonucunu beklemeden kura çekiminin tekrarını istedi. Bu yazıya istinaden talep bugünkü meclis gündemimize alınmıştır. Belediye başkan vekili seçimi bütündür. Kura bütünün parçasıdır. Onu seçimden ayırıp tek başına kura tekrarı yapılamaz. Yapılacaksa seçimin tekrar komple yapılmasıdır. Ayrıca mahkeme kararı sonucu beklenmeden nasıl kura çekilir? Kura için dava sonucu beklenmeli. Dava sonunda mahkeme davayı reddederse ne olacak? Dava bitene kadar meclis birinci başkan vekilinin belediye başkan vekilliği görevine devam etmesi gerekir. Gündemin bu maddesinin belediye kararıpyla gündemden çıkarılması uygun olacaktır. Belediye meclisimiz vereceği kararla, sayın valimizi, girdiği ağır yükün altından kurtaracaktır. CHP grubu olarak kura seçimine dair başkanlık önergesinin gündemden çıkarılmasını yani kura çekiminin tekrar yapılmamasını talep edilmesini ve meclis tarafından oylanmasını istiyoruz” dedi.

YILMAZ: KURA İÇİN DAVA SONUCU BEKLENMELİ

CHP'li Ali Yılmaz, şu konuşmayı yaptı: “1 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantıda kanunun 45'inci maddesine göre yapılan seçimde, 4. turda oyların eşit çıkması nedeniyle kura çekimine başvurulmuştur. Kura çekimi aK Parti'nin önerileri dikkate alınarak yapıldı. Kura çekilmeden önce tüm taraflar gerekli kontrolleri yaptılar. İtiraz olmadan kura çekimine geçildi. Deniz Karakurt, belediye başkan vekilliğine seçildi. Yine itiraz olmadan Aydın Pehlivan ve diğer meclis üyeleri sayın Karakurt'u tebrik etti. Seçimin yapılmasını takip eden 2 Aralık 2020 tarihinde Pehlivan t arafından belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin bahsedilen hususlarına uygun yapılmadığı gerekçesiyle İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava çatı.

Bu davada Danıştay içtihatleriyle çelişen iki durum vardır. Birincisi Pehlivan'ın dava açma hakkı yoktur. Çünkü kura sırasında ve sonrasında hiçbir itirazda bulunmamıştır. Hukuk kötü niyeti korumaz. Davada iyi niyet yok. 2. cam faunus ve topların kullanılması işleminin esasına etki etmez. Yani kura sonucunu etkileyecek bir hile var mı ona bakılır. Danıştay içtihatleri de bu yöndedir. İzmir 2'inci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Sayın Karakurt, görevini meclis birinci başkan vekiline devr etmiştir görevini. Mahkeme esas hakkındaki kararını henüz vermemiştir. Bu davada sonuna kadar haklı olduğumuza inanıyoruz.

Sayın valimiz dava sonucunu beklemeden kura çekiminin tekrarını istedi. Bu yazıya istinaden talep bugünkü meclis gündemimize alınmıştır. Belediye başkan vekili seçimi bütündür. Kura bütünün parçasıdır. Onu seçimden ayırıp tek başına kura tekrarı yapılamaz. Yapılacaksa seçimin tekrar komple yapılmasıdır. Ayrıca mahkeme kararı sonucu beklenmeden nasıl kura çekilir? Kura için dava sonucu beklenmeli. Dava sonunda mahkeme davayı reddederse ne olacak?

Dava bitene kadar meclis birinci başkan vekilinin belediye başkan vekilliği görevine devam etmesi gerekir. Gündemin bu maddesinin belediye kararıpyla gündemden çıkarılması uygun olacaktır. Belediye meclisimiz vereceği kararla, sayın valimizi, girdiği ağır yükün altından kurtaracaktır. CHP grubu olarak kura seçimine dair başkanlık önergesinin gündemden çıkarılmasını yani kura çekiminin tekrar yapılmamasını talep edilmesini ve meclis tarafından oylanmasını istiyoruz” şeklinde bir konuşma yaptı.


 

AK PARTİLİ YUSUF DEMİRCİOĞLU: ÖNERGE HUKUKEN GÖRÜŞÜLEMEZ, KARARA BAĞLANAMAZ

AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Yusuf Demircioğlu süreci anlattı ve CHP'nin kura seçiminin gündeme alınmaması yönündeki önergesinin hukuken görüşülemeyeceğini ve karara bağlanamayacağını savundu.

DEMİRCİOĞLU: VERİLEN HUKUKSUZ ÖNERGEYİ KABUL ETMİYORUZ

AK Partili Grup Sözcüsü Yusuf Demircioğlu, şu konuşmayı yaptı: “Bugün bu noktaya seçimde uygulanan kura usulünün aykırı şekilde yapılması sonunda gelmiş bulunmaktayız. Kura çekim usulü yönetmelikte açıkça yazılı. Aynı kağıtların bir torbaya atılması suretiyle çekilmesi gerekiyor. Bu usüle aykırı işlem gerçekleştirilmiştir. İtirazımız sonunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Belediye ve Deniz Karakurt'un itirazı reddedildi. Mahkeme bu kararın ne şekilde uygulanacağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı nihai kararı olmasa da kura çekim işleminin yenilenmesi gerektiği, nihai karar beklenmeksizin yapılması gerektiğini karara bağlamıştır.

İzmir Valiliği mahkeme kararı doğrultusunda yazı yazarak, kura çekim işleminin yenilenmesini istemiştir. Belediyenin sevk ve idaresi meclis birinci başkan vekiline devredilmiştir. Kura çekim şilemi eklenmiş ve meclis üyelerine tebliğ edilmiştir. Bugün verdiğiniz önergenin ne amaçla verildiğini anlamıyoruz. Hukuken görüşülemez ve karara bağlanamaz bu önerge.

Her ayın ilk günündeki meclis gündemi en az 3 gün önceden üyelere duyurulur diyor. Belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili önerge verilir ve kabul edildiği takdirde gündeme alınır... Belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 8'inci maddesinde, gündem belediye başkanı tarafından belirlenir. Gündem 3 gün önceden duyurulur diyor. Meclis üyelerine bildirim imza karşılığı, telefon, faks, elektronik posta gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Bu duyuru meclis toplantı salonunun girişine asılır.

Gündeme alınan maddenin gündemden düşürülmesi yasa ve yönetmeliklerde yok. Verilmiş bir mahkeme kararının uygulanmasına yöneliktir bu gündem maddesi. Uygulanması zorunludur. Faaliyet raporu görüşmeleri yapılırken de seslenmiştik. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bunların yerine getirilmesini geciktiremez denmektedir. TCK 257'inci maddesinde de bu suçtur. Mahkeme kararlarına uymak zorunludur. İmtina etmek hukuki ve cezai sonuç doğurur. İtirazlarımıza uyarılımıza kulak vermediniz. Hizmet için kaybedilecek tek dakikası yokken bu gibi yöntemlerle meclisi yormanın hiçbir anlamı yok. Sonuç almaktan uzak siyasi hamlelerin itibarınızı daha da yok edecektir. Verilen hukuksuz önergeyi kabul etmiyoruz. Verilmesi de oylanması da suç teşkil etmektedir.

Bu hukuksuzluğa bir son verin. Grup Başkan Vekili Ali Bey mahkeme kararlarını, valilik kararını eleştirdi... Bir önceki meclisin gündeminde var olan bir maddeydi, o gün gelmediniz, itiraz etmediniz. Fanuslarla alakalı sürekli bir gündem yaratılıyor. O günün video kayıtları var. topla alakalı bir süreç vardı, evet. Sürecin gelme aşaması4na dikkat etmek lazım. CHP'li yöneticiler o gün grup toplantısı yaptılar. Toplantı başlamadan önce grup toplantısına il başkanları da katıldı. Belediye meclis üyelerinin telefonlarını toplatarak hak ve özgürlüklere yanlış yaptınız. Grup toplantısı bu şekilde yapıldı. Niye? Çünkü güven ortamı yok. Meclis toplantısında da alınmadı. Ak Parti ve MHP'de asla böyle uygulamalar olmamıştır. Bence siz de seçilmişlerinize saygı duymaya başlasanız çok çok iyi olur.

Deniz Yücel faunusu önerdi. Faunus getirildi yukarıdan. Güvenlik kameraları var. sbiz torba diye itiraz ettik. Siz 11 Cumhur İttifakı meclis üyelerinin dışındaki meclis üyelerinin oylarıyla seçilebilecek sonuçta beraberliği hiç düşünmediniz mi? Kendileri de 'evet biz beraberliği düşünmedik' dediniz. Sizin içinizden bazı arkadaşlar haksız, adaletsiz yönetime isyan ettiler. Demokratik haklarını kullanarak Aydın Pehlivan'a oy verdiler. Ama siz bunun hesabını yapmadığınız için.. ben sıradan bir meclis üyesiyim, grup başkan vekiliyim. Meclisi yöneten de CHP'li kendisi. İçinde 2 tane Aydın Pehlivan yazılı faunus getirsem onu mu seçecektiniz? O gün itiraz etseydiniz. Yapılan bir hata var. siz önce kendinizi bir sorgulayın. Nasıl bu hale geldik? Bence bunu sorgulamalısınız. Onun dışında burada valilik kararını meclis gündeminden çıkarmak suç. Biz istemiyoruz ki buradan yine birileri Şakran'a gitsin. Bu suça ortak olmayın” şeklinde bir konuşma yaptı.

HASAN ÜNAL: HERŞEY HEPİMİZİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPILDI

AK Partili Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Yusuf Demircioğlu'nun ardından CHP Menemen Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal söz aldı. Ünal, “Başkan vekili belirlemek için bir aday çıkardınız. Öncelikle halkın iradesine saygınız olsa aday çıkarmazdınız. (AK Parti kanadından gülmeler yükseldi). Metal yorgunluğu kisvesi altında istifa ettirdiğiniz belediye başkanlarınız oldu. Seçimin yöntemini siz belirlediniz. Hep birlikte anlaştık. İsimler kondu. Kura çekimi yapıldı. Herşey halkın ve hepimizin gözü önünde yapıldı. AKP İlçe Başkanı, bir açıklama yaptı. İl başkanımız sayın Deniz Yücel başta olmak üzere temsilcilerimiz ilgili kişiyi disipline sevk etti. Siz 18 yıl boyunca hoca efendinizin devleti nasıl ele geçirdiğini ancak görebildiniz, tespit edebildiniz. 18 ayımız aldı gerçekleri tespit. Sizin 18 yılınızı aldı. Esasa ilişkin verilmiş bir karar yok. İdari hukukçulara sorduk, valiliğin ara karara istinaden böyle bir kararı verme yetkisi de yoktur” diye konuştu.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNDEN 'SABRIMIZI TAŞIRMAYIN' ÇIKIŞI

CHP'li Ünal'ın ardından AK Partili Meclis Üyesi Selahattin Yeşilkaya söz aldı. Yeşilkaya, CHP Menemen Belediyesi Başkan Vekili adayı Deniz Karakurt'u eleştirdi.

YEŞİLKAYA: AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN

AK Partili Yeşilkaya, “Deniz hanım haktan hukuktan bahs ediyor. Kulağa ne hoş geliyor. 18 ay içerisinde vicdan sahibi başta Deniz Hanımın bir defa bir cümle konuştuğunu hatırlamıyorum. Sağır sultanın bile duyduğu şaibelerin içinde nasıl olur da hukukçu bir meclis üyemiz kul hakkından, vicdandan hiç bahsetmedi. Ben hiç duymadım. Biz burada üst geçit köprüsünün ihalesi ne oldu, hangi firma aldı, bildirin, dediğimiz zaman. Yazılı olarak yanıt verilecek dendi, sizin bir tanenizden çıt çıkmadı.... Hak hukuk vicdandan bahseden hukukçularınız, hiç bir zaman burada kul hakkı var, neden burada ihale yok diyen soran olmadı. Söylenecek şey, sözümüz çok. Geldik yumartaya dayandık. Yumurtanın rengi sarı mıydı kırmızı mıydı? Bunların lafı mı olur? Siz oraya meclis başkan vekili olarak niye oturdunuz? Hukukçu kimliğinizle bari baksaydınız. Berab.ere kalınırsa ne halt ederiz diye bakmadınız mı? Siz birşeyi tahmin edemediniz, bir tarafta 12 oy var, bir tarafta 18 oy var. nasıl olsa alır geçeriz dediniz. Ama kazın ayağı öyle değil. Demek ki bu mecliste hakkı, hukuku tanıyan, vicdandan merhametten kul hakkından bahseden insanlar da varmış ki, 15'e 15 oldu. Pehlivan grubuna omuz veren meclis üyeleri kim? Onları yargılayıp sorgulayacağız diyorsunuz. Bu kura kurayla olmasın da seçimle olsun. İkna mı ettiniz sanıyorsunuz arkadaşları. Tekrar oylanınca o insanların merhameti yerinde, bu sefer 17 çıkacak oylar. Bunun hesabını hiç yapmıyorsunuz. Menemen'in kaybedecek bir tek günü yok. Siz sadece siyasi ihtiras uğruna diyorsunuz ki Menemen seçmeni Millet İttifakı'na verdi. Cumhur İttifakı neden aday çıkarıyor diyorsunuz. Aklınızı başınıza toplayın. Yusuf bey kardeşimiz size hatırlattı. Mahkeme yanlış karar verdi, vali yanlış davranıyor. Meseleyi daha da büyütmeyin, sabrımızı taşırmayın” ifadelerini kullandı.

Önerge oylamaya sunuldu. Tartışmalara karşın oy çokluğuyla kabul edildi önerge.

AK Parti Grup Sözcüsü Yusuf Demircioğlu, tekrar söz aldı ve şu konuşmayı yaptı: “Hasan bey, niye aday çıkardınız diyor. Neden aday çıkarmayacağız? Bizim belediye başkanı seçilen başkanımız yolsuzluk yaptı da utanacağız diye mi? CHP olarak siz yönettiniz bu zamana kadar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Menemenlilere emanet etmişti Serdar Aksoy'u. Yasal olarak adayımızı çıkardık. Sizin de içinizdeki vicdanlı meclis üyeleri o adaya oy verdi. Valilik kararı bu kura tekrarlanacak. Hasan beyin söylediklerine bakıyorum; çok beylik laflar ediliyor burada. Cesaretinizi cüretinizi hayranlıkla izliyoruz. 18 aydır siz neredeydiniz? Menemen'in 200 milyon lirası çalınırken, ilçe başkanınız bile basın toplantısında kul hakkı dedi ya, göz lerimize kulaklarımıza inanamadık. Kul hakkını da Menemenlinin hakkını da çalan yargılananlar. Mahkeme buna karar verecek. On8larca ihale yandaşlarına peşkeş çekilirken neredeydiniz? Çöp araçları 37 milyon tl'ye kiralanırken neredeydiniz? 4 milyon tl'ye yapılırken üst geçit neredeydiniz? Naylon faturalarla belediyenin kasası soyulurken neredeydiniz? Büyükşehir belediyesinden daha fazla dezenfektan alınırken neredeydiniz? Cep telefonları ve bilgisayarlar eşe dosta dağıtılırken neredeydiniz? Nasıl izin verdiniz? Menemen Belediyesi'nde çalışanlar evine ekmek götüremezken neredeydiniz? Muhalif işyerlerine onlarca zabıta gönderilirken neredeydiniz? MHP İlçe Başkanı başkanınız tarafından hakarete uğratılırken neredeydiniz?” diye sordu.
 

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında yürütülen yolsuzluk suçlaması nedeniyle Bakanlık tarafından görevinden alınmış, mecliste yapılan oylamada ilk dört durda da sonuç çıkmayınca kura çekimine gidilmiş ve CHP adayı Deniz Karakurt Menemen Belediyesi Başkan Vekili olarak seçilmişti.

AK Parti'nin Menemen Belediye Başkan Vekili Adayı Aydın Pehlivan, kura çekiminin usule aykırıığlı gerekçesiyle mahkemeye gitmiş ve idare ve bölge mahkemeleri talebi haklı bularak yürütmeyi durdurmuştu. CHP kanadı yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiş ancak itirazları mahkeme tarafından reddedilmişti.

Bu süreçte İzmir Valililiği 4 Ocak tarihinde kura çekilmesi için belediyeye yazı gönderdi. 4 Ocak'ta Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimine CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca kura çekimi 7 Ocak (bugün) tarihine ertelenmişti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
 İzmir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir'de tekstil atölyesinde korkutan yangın
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 35 taşınmazını satıyor!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 35 taşınmazını satıyor!