MHP’li Koparal’dan Büyükşehir’e ODTÜ protokolü...

MHP’li Koparal'dan Büyükşehir’e ODTÜ protokolü eleştirisi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP’li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Büyükşehir’in ODTÜ ile imzalanan, depremsellik araştırması ve Bayraklı, Bornova ve Konak ilçe sınırları içerisindeki yaklaşık 10 bin 802 hektarlık alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi ortak hizmet projesi protokolü ile ilgili görüş bildirdi.

28 Temmuz 2021 - 11:05

İzmir’de yaşanan 30 Ekim depremi sonrası kent içinde fay hatlarının genel durumunun ve yol haritası belirlenmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi’yle (ODTÜ) Depremsellik Araştırması ve Zemin Yapısı ile Zemin Davranış Özelliklerinin Modellenmesi Ortak Hizmet Projesi protokolünü imzalamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi ve Jeoloji Mühendisi Alpaslan Koparal, protokol hakkında görüşlerini bildirdiği bir basım bülteni yayımladı.

Koparan’ın protokol hakkında yaptığı eleştiriler ise şöyle;

Önerilen proje Kapsamında yapılması düşünülen iş paketlerinin önemli bir kısmı yapılmış, geri kalan kısmı da 13.07.2021 günü açıklanan Tübitak ın desteklediği projeler kapsamında yapılmasına karar verilmiş projelerdir. Dolayısıyla ODTÜ ile imzalanması istenilen protokol kapsamındaki iş paketlerinin önemli bir bölümü daha önce tamamlanmış projeler veya Tübitak tarafından yeni desteklenmesine karar verilen projeleri içermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ODTU arasında hazırlanan hizmet protokolü kapsamında iş paketi olarak gösterilip de aslında DEÜ-Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezince ve diğer araştırmacılarca tamamlanmış olan projeler aşağıda verilmiştir:

DAUM tarafından yapılan TÜBİTAK-1001 ve TÜBİTAK-1007-KAMAG projeleri;

1- İzmir metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçelerinde güvenlikli yapı tasarımı için zeminin sismik davranışlarını modellenmesi projesi kapsamında yapılan yapılmış olan çalışmalar

- alüvyon zemin tabakalarının dinamik zemin davranışı

- zemin profilinin deprem büyütme parametreleri ile sıvılaşma potansiyeli

- faylanma mekanizması ve sismolojik veriler

- yüksek yapılaşmaya yönelik tasarım tepki spektrumları

- Zemin büyütme haritaları

- Kuvvetli yer hareketi istasyonları kurulumu-İzmirNet

2-İzmir İli Yerleşim Alanından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi projesi yeni tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında izmir metropol alanına yakın 5 fay üzerinde hendek açılarak paleosismolojik özellikleri ortaya konmuştur.

-İzmir Fayı- Seferihisar fayı, Tuzla Fayı, Gülbahçe Fayı ve Yağcılar Fayı çalışıldı.

-Fayların türü, segment uzunlukları, kinematik verileri

-Deprem üretme potansiyelleri

-Deprem üretme periyotları

-Son ürettikleri deprem

-Son depremden sonra geçen zaman belirlenmiştir:

Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri (2016-2018)

1- İzmir Balçova Segmenti Boyunca Heyelan Hareketlerinin DInsar ve LİDAR Yöntemleri İle Belirlenmesi ve İzlenmesi

2- Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği

Tübitak Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı kapsamında 13/07/2021 tarihinde desteklenmesine karar verilen projeler

1-İzmir İl sınırları içinde yer alan Holosen-Kuvaterner yaşlı fayların Paleosismolojisi. Bu proje kapsamında İzmir il sınırları içinde kalan 8 fay üzerinde hendek açılarak palerosismolojik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bergama Fayı, Zeytindağı Fay Zonu, Güzelhisar Fayı, Yeni Foça Fayı, Menemen Fay Zonu, Mordoğan Fayı, Kemalpaşa Fayı, Dağkızılca Fayı ve Gümüldür Fayı çalışılacaktır.

2-Ege Denizinde sismik etkilerle Tsunami oluşum ve kıyılardaki etkilerinin olasılıksal Analizi, çevrimiçin etkileşimli olaslılksal tsunami bilgi sistemi

3-30 Ekim 2020 (Mw:6.9) Sisam depremi sonrası post-sismik deformasyonun izlenmesi ve İzmir çevresinin deprem tehlike analizi

4-30 Ekim 2020 depreminden en çok etkilenen İzmir-Bornova Havzasının yerbilimsel özelliklerinin belirlenmesi

5-Foça-Karaburun açıkları aktif tektoniği ve stratigrafisinin incelenmesi

6- Sığacık ve Kuşadası körfezindeki diri faylar Tübitak ve DEÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün ortak çalışması ile Mayıs ayı sonunda Piri Reis gemisiyle haritalanmaya başlanmıştır. Bu proje kapsamında da Eylül ayında denizaltındaki birimlerden karotlar alınarak denizaltındaki fayların deprem üretme potansiyelleri saptanacaktır.ITU-Tubitak Mam..DEU.. AFAD...

7-İzmir İl Sınırları içerisinde yer alan Holosen -Kuvaterner  Yaşlı Fayların Paleosismolojisi Afyon üniversitesi, DEÜ

8-İzmir ve Çevresinin Depremselligine neden olan jeodinamik yapının jeofizik ve jeodinamik veriler ile analizi ve jeolojik yorumu DEÜ

9- İzmir ve Çevresinin Depremselligine neden olan jeodinamik yapının jeofizik ve jeodinamik veriler ile analizi ve jeolojik yorumu DEÜ

Bunun yanında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü İzmir ili ölçeğinde 50 yıldan beri 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçeğinde jeolojik haritalama çalışmaları yapılmaktadır. İzmir ilinin yerel bir üniversitesi olarak haritalama çalışmalarının tümü envanterlerinde  mevcuttur. Bu haritaların revizyonu bölüm tarafından çok kısa bir süre içinde yapılabilecektir.

Ayrıca Protokol işin teknik şartnamenin de yüklenici tarafından hazırlanacağını ve bunun bedelininde belediye tarafından ödeneceğini  göstermektedir. Teknik şartnamesi olmayan bir işin bedeli neye göre ve nasıl belirlenmiştir?

Bu denli hassas bir bilimsel çalışmanın müşavirlik ve kontrollük hizmetini kim yürütecektir?

Saha ve arazi çalışmaları, yüklenicinin vereceği kararlar ve yapacağı tüm çalışmaların denetime tabi tutulmaması ileriye dönük büyük sorunları da muhtemelen beraberinde getirecektir... Gibi soru işaretli konularda ortadadır.

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşıldığı üzere İBB ile ODTU arasındaki protokol gereğince yapılması istenen çalışmaların önemli bir kısmı Dokuz Eylül Üniversitesi ve/veya diğer araştırmacılar  tarafından yapılmış veya yapılmaktadır. Adı geçen protokolün kabul edilmesi mükerrer çalışmalara neden olacağı için, hem zaman israfi, hem maddi kaynakların gereksiz yere harcanması açısından son derece sakıncalıdır.

Bunun yerine var olan yapı stoğunun depreme karşı dirençliliğinin ortaya konmasını sağlayacak kentsel dönüşün çalışmalarına öncelik verilmelidir.

Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesinin İZMİR İLİNDE DEPREMDEN KAYNAKLACAK RİSKİ AZALTMAK İÇİN önerdiği BÜTÜNLEŞİK İZMİR DEPREM SENARYOSU VE DEPREM MASTER PLANI (BİZDEMAP) projesine kulak ve fırsat vererek mükerrer çalışmaların yapılmasından kaçınılarak ODTÜ ile yapılacak protokolün neden olacağı olası israf önlenebilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Harmandalı diken üstünde! Hasar büyüyor, 7 ev boşaltıldı
Harmandalı diken üstünde! Hasar büyüyor, 7 ev boşaltıldı
Üçüncü ittifak mı geliyor?
Üçüncü ittifak mı geliyor?